ANBI Gegevens

Het VKMO-Katholiek netwerk is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door onze ANBI-status zijn giften fiscaal aftrekbaar.

De officiële naam van VKMO-Katholiek Netwerk is: Stichting Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties – Katholiek Netwerk.

Bankrekening, RSN en KvK nummer

Bankrekeningnummer: NL87TRIO0254742394
RSIN/fiscaal nummer: 0082 39 083 L01
KvK-nummer: 41083463

Beloningsbeleid

Aan de voorzitter van de stichting kan, statutair bepaald, voor het vervullen van zijn/haar functie een tegemoetkoming worden toegekend waarvan de hoogte door het bestuur wordt bepaald. De andere leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding vanwege de stichting.

De huidige noch voorgaande voorzitters hebben van deze statutaire mogelijkheid gebruik gemaakt.

Het VKMO – Katholiek Netwerk volgt materieel de CAO van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Medewerkers (inclusief de directeur) worden in lijn met deze norm beloond. 

Downloads

Statuten
Strategie VKMO
Jaarrekening 2022
Inhoudelijk jaarverslag 2022
Begroting 2023

Standaardformulier ANBI