Algemeen

Het VKMO-Katholiek Netwerk is een actief knooppunt van katholieke organisaties. Binnen dit Verband werken Maatschappelijke Organisaties samen om, middels hun bijdrage aan het publieke domein, het verschil te maken. Welk verschil? Bijdragen aan een betere samenleving. Hoe? Door katholieke identiteit op eigentijdse wijze te verbinden met onze eigentijdse samenleving.

Bestuur en bureau van het VKMO wil de aangesloten lidorganisaties daarbij op inspirerende wijze helpen. Het stellen van de juiste vragen in relatie tot identiteit, katholiek sociaal denken én katholiek sociaal handelen zijn daarbij belangrijke instrumenten. Het Evangelie, de Traditie en de manier waarop beide in de praktijk gebracht kunnen worden vormen de belangrijke inspiratiebronnen. Bestuur en bureau streven steeds naar een goed evenwicht tussen inspireren, leren, ontmoeten en het zichtbaar maken van de lid organisaties. Weten wat leeft binnen maatschappelijke organisaties, onderzoeken waar behoeften en mogelijkheden liggen. En dan de schouders eronder!

Het werk van het VKMO wordt gefinancierd door de bijdragen van de aangesloten organisaties, ondersteunende fondsen, deelnemersbijdrage bij activiteiten en donaties.