Steun ons

VKMO-Katholiek Netwerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De bijdragen van aangesloten organisaties dekken ongeveer de helft van de kosten op jaarbasis. Het VKMO is daarnaast afhankelijk van donaties en schenkingen van welwillende particulieren en organisaties. Ook uw bijdrage is bijzonder welkom. Met onderstaand formulier kunt u via Ideal een eenmalige donatie aan ons overmaken.

Periodieke schenking

Overweegt u om het VKMO enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is de keuze voor een periodieke schenking een fiscaal interessante optie. Bij een vast jaarlijks bedrag gedurende vijf jaar is de gehele som namelijk aftrekbaar.

Nalatenschap of legaat

U kunt ervoor kiezen een deel van uw nalatenschap voor het VKMO te reserveren. In dat geval dient de stichting vermeld te worden in uw testament als legataris of erfgenaam. In het eerste geval (legataris), gaat het om een specifiek omschreven bedrag of één of meerdere goederen. In het tweede geval wijst u de stichting als erfgenaam van uw nalatenschap aan. Heeft u meerdere erfgenamen, dan bepaalt u welk percentage iedere erfgenaam krijgt. Door haar ANBI-status is het VKMO geen successierecht verschuldigd over inkomsten uit nalatenschappen.

Het VKMO dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook!