Bestuur en Bureau


Het Algemeen Bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk (Voorzittersoverleg) wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten organisaties. Deze voorzitters komen twee maal per jaar bijeen in het Voorzittersoverleg. Aan dit voorzittersoverleg nemen de bisschoppelijk referent voor Kerk en Samenleving, Mgr. dr. G.J.N de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch, en de voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres deel.

Statutair is vastgesteld dat de voorzitter van het VKMO-Katholiek Netwerk onafhankelijk moet zijn. Hij of zij is dus niet verbonden aan een van de aangesloten organisaties.

Naast het Algemeen Bestuur kent het VKMO-Katholiek Netwerk een Dagelijks Bestuur en een bureau.