Dagelijks bestuur

Naast het Algemeen Bestuur kent VKMO-Katholiek Netwerk een Dagelijks bestuur. Dit Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Marianne van der Sloot – Voorzitter

Op 1 oktober 2020 werd Mr. Marianne van der Sloot benoemd als voorzitter van VKMO-Katholiek Netwerk.  Marianne van der Sloot komt uit ‘s-Hertogenbosch. Zij was namens het CDA lid van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant en daarvoor lid van de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen. Daarnaast was zij voorzitter van de ledenvereniging van de KRO. 

Douwe van der Werf – Penningmeester

Douwe van der Werf is penningmeester van VKMO-Katholiek Netwerk. Hij was CFO van o.a. Ctac, Breevast en Grontmij ook is hij actief als universitair docent Accountancy aan de Erasmus University van Rotterdam.

Patrick Fey – Lid

Patrick Fey is lid van het bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk. Hij is voorzitter van CNV Overheid & Publieke Diensten en lid van het Bestuur van het CNV. Het CNV is een van de lidorganisaties van het VKMO.

Hans Krabbendam – Lid

Hans Krabbendam is lid van het bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk. Hij is directeur van het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit Nijmegen. De Radboud Universiteit is een van de lidorganisaties van het VKMO.

Monique Witte – Lid

Monique Witte is lid van het bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk. Zij is landelijk presidente van het Katholiek Vrouwen Dispuut. Ze werkt als advocaat bij kantoor Pels Rijcken en is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenarenrecht, medezeggenschap, gelijke behandeling en onderwijs.

Kees Zevenbergen – Lid

Kees Zevenbergen is lid van het bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk. Hij is algemeen directeur van Cordaid, een van de lidorganisaties van het VKMO.