Dagelijks bestuur

Naast het Algemeen Bestuur kent VKMO-Katholiek Netwerk een Dagelijks bestuur. Dit Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Voorzitter

Het Dagelijks Bestuur verwacht in de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur een nieuwe voorzitter ter benoeming voor te dragen. Tot die tijd zullen Patrick Fey en Monique de Witte deze functie waarnemen.

Douwe van der Werf – Penningmeester

Douwe van der Werf is penningmeester van VKMO-Katholiek Netwerk. Hij was CFO van o.a. Ctac, Breevast en Grontmij ook is hij actief als universitair docent Accountancy aan de Erasmus University van Rotterdam.

Patrick Fey – Lid

Patrick Fey is lid van het dagelijks bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk. Hij is voorzitter van CNV Overheid & Publieke Diensten en lid van het Bestuur van het CNV. Het CNV is een van de lidorganisaties van het VKMO.

Ad van der Helm – Lid

Ad van der Helm is lid van het dagelijks bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk. Hij is priester van het bisdom Rotterdam en docent kerkelijk recht aan de KU Leuven. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Prinsjesdagviering en heeft nog vele andere kerkelijke en maatschappelijke functies.

Hans Krabbendam – Lid

Hans Krabbendam is lid van het bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk. Hij is directeur van het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit Nijmegen. De Radboud Universiteit is een van de lidorganisaties van het VKMO.

Monique de Witte – Lid

Monique Witte is lid van het dagelijks bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk. Zij is landelijk presidente van het Katholiek Vrouwen Dispuut. Ze werkt als advocaat bij kantoor Pels Rijcken en is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenarenrecht, medezeggenschap, gelijke behandeling en onderwijs.