Bureau

Bureau

Het Bureau van VKMO-Katholiek Netwerk wordt gevormd door:

Carlien Geelkerken – Directeur

Kitty Simons – Staffunctionaris