Synodaal gesprek VKMO

Op verzoek van de werkgroep ‘Luisterend op weg’ heeft het VKMO tijdens de Algemene Raad van 11 april jongstleden opnieuw het synodaal gesprek met de katholieke maatschappelijke organisaties gefaciliteerd. Organisaties die zichzelf verbonden weten met het katholiek sociaal denken en katholieke wortels of een katholieke identiteit hebben. Veel aangesloten organisaties definiëren zichzelf als christelijk of oecumenisch.

We hebben de organisaties bevraagd op het thema ‘Verwelkomende Kerk’. Het thema is toegespitst op de realiteit van de maatschappelijke organisaties:

‘Hoe gaat u (of zou u om willen gaan) met de uitdagingen van de multiculturele en multireligieuze context waarin u zich als organisatie begeeft? En: Hoe kunnen we als maatschappelijke organisaties zelf een stuk van de verwelkomende kerk zichtbaar maken?’

Het gesprek vond plaats in drie rondes, voorafgegaan door stilte en had de vorm van een luistergesprek.

De gesprekken vonden plaats in vijf groepen van vijf á zes personen. Aan het gesprek namen vertegenwoordigers van 21 organisaties deel.