Mark Buck nieuwe voorzitter VKMO-Katholiek Netwerk

Tijdens de algemene raad van 11 april is Mark Buck door de bij het VKMO aangesloten organisaties verkozen tot voorzitter. Het VKMO is blij dat Mark bereid is om deze rol op zich te nemen, vanwege zijn betrokkenheid bij het netwerk en zijn verbondenheid met het katholiek sociaal denken. Als bestuurder in het onderwijs, de politiek en de kerk brengt Mark Buck de nodige ervaring mee. We hopen dat we met hem verder kunnen bouwen aan het VKMO-Katholiek Netwerk. Zelf zegt hij hierover:

“Het katholiek-sociaal denken is springlevend. Binnen het VKMO wordt dat denken gekoppeld aan concreet handelen in de samenleving. In een samenleving waar individualisme, polarisatie en gevoelens van onvrede en onthechtheid grote problemen zijn, is het VKMO broodnodig. De afgelopen jaren heeft het VKMO een onmisbare bijdrage geleverd in het naar onze tijd vertalen van dat gedachtegoed, maar ook in het verbinden van de aangesloten organisaties die midden in de samenleving staan. Juist dat laatste is van essentieel belang in de komende periode. Het is dan ook een eer om als voorzitter een bijdrage te mogen leveren aan die verbinding. Het aantal aangesloten organisaties bij VKMO groeit, en ik zie er enorm naar uit met hen samen te werken. Dit alles opdat we mogen bijdragen aan een goede en liefdevolle gemeenschap en samenleving.”

Mark Buck (32) is lid van het College van Bestuur van Verus, de vereniging waarbij zo’n 4000 katholieke en protestants-christelijke onderwijsinstellingen zijn aangesloten. Daarnaast is Mark actief in de Rooms-katholieke kerk in Nijmegen, waar hij woont en binnen het CDA, waar hij vice-voorzitter van het landelijk bestuur is. De afgelopen periode was hij waarnemend voorzitter van die partij.