Poelspenning voor Patrick Fey

Tijdens de algemene raad van donderdagmiddag 11 april is Patrick Fey, bij gelegenheid van zijn afscheid als lid van het dagelijks bestuur van het VKMO, onderscheiden met de Poelspenning.

Patrick Fey was de afgelopen zeven jaar nauw betrokken bij VKMO-Katholiek Netwerk als lid van het dagelijks bestuur. Patrick is in deze periode naast ‘gewoon’ bestuurslid een aantal jaar (interim) voorzitter van het VKMO geweest en hij heeft deze rol ook loyaal en met de zijn bekende toewijding gedaan. Toen er een nieuwe voorzitter gevonden werd, heeft hij net zo loyaal zijn rol als ‘gewoon’ bestuurslid weer op zich genomen. Als medebestuurders en als bureau hadden we met Patrick een sympathieke, positieve, benaderbare en kundig bestuurder. Patrick was nooit meer dan een telefoontje, appje of mailtje ver weg. Dat merkten we zeker op de momenten dat het erop aan kwam, want deze zeven jaar zijn niet de rustigste jaren geweest voor het netwerk. Twee keer was er de schok van een overlijden, Pieter Kohnen in 2018 en van René Grotenhuis in 2021. Twee keer was er een reorganisatie, twee keer een sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur en een verhuizing. 

Als vakbondsbestuurder bij het CNV stond Patrick ook in het bestuur van het VKMO voor goed werkgeverschap. Toen we bij beide reorganisaties moesten besluiten om afscheid te nemen van medewerkers keek hij niet alleen vanuit het werkgeversperspectief maar ook vanuit het werknemersperspectief. Goed werkgeverschap was en is voor hem belangrijk. 

Als VKMO-Katholiek Netwerk treffen wij elkaar rondom het katholiek sociaal denken, het denken wat Patrick op het lijf geschreven is. Het goede samenleven, het solidair zijn met elkaar, de subsidiariteit en de menselijke waardigheid zijn waarden die hem niet alleen als bestuurder, maar vooral ook als persoon tekenen. En Patrick leeft die waarden vanuit een levend geloof, in een beschrijving van zijn persoon mag het woord katholiek dan ook echt niet ontbreken. 

Na zeven jaar neemt Patrick Fey afscheid als bestuurder, zeven het getal van de volheid. Het is goed en het is jammer. Het VKMO zal hem als bestuurder missen, maar is trots om hem toe te kunnen voegen aan de rij dragers van de Poelspenning. 

Het VKMO – Katholiek Netwerk

Het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) bestaat 33 jaar. Het is een actief knooppunt van katholieke organisaties. De Stichting stelt zich ten doel de katholieke identiteit te verbinden met de eigentijdse samenleving. Het evangelie, de traditie en de wijze waarop die in de praktijk gebracht worden zijn hierbij belangrijke inspiratiebronnen.

De Poelspenning

Het Katholiek Sociaal Denken vormt het theoretisch fundament voor het werk van het VKMO. Maar die theorie vraagt om praktische toepassing. En dat is waar de bij het VKMO aangesloten organisaties iedere dag werk van maken: katholiek sociaal doen. Om voorbeelden van dit doen, dit handelen, te belichten, stelde het bestuur van het VKMO in 2012 de Poelspenning in. De prijs is vernoemd naar Henri Poels (1868 – 1948). Deze Limburgse pionier van het katholiek sociaal handelen was een voorvechter van de ‘sociale kwestie’. Samen met grootheden als Schaepman en Nolens wijdde hij zich aan de verbetering, ontwikkeling en verheffing van de arbeidersstand. De zorg voor het welzijn kwam tot uiting in betere huisvesting, gezonde voeding en de oprichting van ziekenfondsen.

Eerbetoon

Voor ontwerp en de uitvoering van de bronzen Poelspenning tekent Broeder Leo Disch van de Abdij St.Benedictusberg te Vaals. Zijn herkenbaar vakmanschap zorgt voor een passend eerbetoon aan de naamgever van de penning en de ontvangers ervan.

De Poelspenning werd eerder uitgereikt aan:

Cees Akerboom, Matthijs Boeser, René Grotenhuis, Pieter Hemels, Joany Krijt, Jef van de Riet, Manon Vanderkaa, Monique Walrave en Dick Wijte.