Katholiek denken doen-dag in Museumpark Oriëntalis

Samen met Stichting Thomas More organiseert VKMO op 13 juni de katholiek denken doen-dag. Tijdens deze middag, die plaats zal vinden in het Museumpark Oriëntalis, willen we nadenken en doorpraten over het thema ‘Hoop’. Prof. Paul van Geest, hoogleraar Theologie en economisch denken verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal het begrip hoop vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven belichten. Zijn bijdrage geeft de aanzetten tot verdere reflectie op vragen als: Hoe geven we hoop als mensen die werken met mensen in soms uitzichtloze situaties? Hoe houden we als professionals, in maatschappij en academie, zelf de hoop levend? Hoe kunnen we vanuit onze eigen expertise nadenken over het thema hoop? Hoe geven we hoop aan een volgende generatie?

Helaas is de inschrijving voor deze dag inmiddels gesloten en zijn alle plaatsen bezet. We hopen volgend jaar opnieuw een Katholiek Denken Doen – dag te organiseren.