Inspiratiemiddag ‘Durven dromen met paus Franciscus’

Op 10 december kwamen vertegenwoordigers van diverse lidorganisaties bij elkaar voor een inspiratiemiddag in ’s-Hertogenbosch. Centraal stond paus Franciscus’ bijdrage aan het katholiek sociaal denken. In het bijzonder hoe zijn denken en doen kunnen helpen bij ons eigen praktische engagement. 

Doorgaans hebben we het over katholiek sociaal denken en doen: het hoofd en de handen, gedreven door het hart. Paus Franciscus voegt daar het woord ‘dromen’ aan toe. Wij allen zijn volgens hem geroepen om te dromen. Dromen zijn enerzijds verontrustend: ze zetten aan niet weg te kijken van de grote en ongemakkelijke vragen van onze tijd, ze verbinden ons met de onrust. Door open te staan voor het rumoer en het ongemak dat tot je komt, kruipt het je onder de huid. Zelfs in die mate dat het doorklinkt in dromen en je wakker houdt. Aan de andere kant is de droom ook mogelijkheid. Een droom vertrekt niet vanuit beperking, maar stroomt grenzeloos. Zij maken het mogelijk om écht anders te handelen. De droom is een uitnodiging uit onze groef te komen, om daadkrachtige en soms onverwachte antwoorden te geven op de moeilijke maatschappelijke vragen van onze tijd.

Na een inleiding van Caspers over Franciscus’ bijdrage aan het katholiek sociaal denken hebben wij met elkaar de film The Letter gekeken. Deze film, die afgelopen 4 oktober – de dag van de heilige Franciscus van Assisi – is uitgekomen, maakt paus Franciscus’ inzet heel tastbaar. De grote vragen van deze tijd worden klein gemaakt door het verhaal te vertellen van vijf personen uit verschillende werelddelen. De stem van de armen, het sociaal activisme van jongeren, de strijd van inheemse bevolkingsgroepen en de stem van de natuur (vertegenwoordigd door twee wetenschappers), komen zo heel dichtbij. 

Na het zien van de film zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Centraal stond de overkoepelende vraag: hoe zijn wijzelf onderdeel van de verandering waar deze tijd om vraagt? Wat hebben onze organisaties bij te dragen, wat kunnen wij zelf betekenen en hoe kunnen wij onze inzet verder vergroten? Geen mooie woorden, maar concreet stappen zetten. Samen komen tot praktisch handelen. Het leverde bevlogen gesprekken op.

Aan het einde van de dag werd de netwerkkracht van het VKMO mooi zichtbaar. Verschillende organisaties boden hun diensten aan elkaar aan. Er werden bijvoorbeeld lijntjes gelegd tussen Pax en het Nationaal Katholiek Thuisfront. Ook de onderwijsorganisaties zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij de maatschappelijke verandering (‘be the change’), die zo hard nodig is. De toekomst is immers niet van ons, maar van jongere generaties en degenen die na ons komen. Hun stem is nu belangrijker dan ooit. 

Thijs Caspers