Een postume dankzegging aan René Grotenhuis

Veel woorden wilde René Grotenhuis er in oktober 2021 niet aan vuil maken. Hij wilde alleen even laten weten dat zijn werk voor het VKMO de komende maanden wat op een laag pitje zou komen te staan. Er moest een operatie komen, maar geen zorg, over een aantal maanden zou hij weer aanschuiven. Het liep anders, René overleed op 8 december.

Afgelopen maand verscheen het boek Gist. Een boek waarin we als VKMO-organisaties René nog een keer aan het woord laten over voor hem drie belangrijke thema’s van de afgelopen twee jaar. We lopen aan zijn hand mee. De maakbaarheid van het leven, het seksueel misbruik in de kerk en de coronacrisis. Het zijn essays die getuigen van Renés bewogenheid en bevlo­genheid. Hij laat zich opnieuw kennen als standvastig beoefenaar van het Katholiek Sociaal Denken. 

Maatschappelijk gezien werd geloven steeds meer iets van achter de voor­deur. Niet voor René zelf. Hij bleef zich mengen in het debat, liet van zich horen, bracht mensen en organisaties samen en daagde hen uit. Zo gaf hij ons ook in zijn prachtige boek Zout een opdracht mee. Hij schrijft in de epi­loog: “Als er geen domein exclusief is voorbehouden aan christenen, is er ook geen terrein waar ze bij voorbaat van uitgesloten zijn. We zijn gesprekspartners op elk terrein. … De huidige positie van christenen in [het maatschappelijk] debat geeft … nieuwe vrijheid als we één van de vele gesprekspartners zijn. Kern daarvan is dat we geloven dat onze bijdrage mensen individueel en samenlevingen als geheel spiritueel verrijkt, sociaal krachtiger maakt en verbindingen tot stand brengt met elkaar, met onze geschiedenis en met onze toekomst.” 

Zout en Gist, twee onmisbare ingrediënten voor het welslagen van ons dagelijks brood, maar ook twee ingrediënten die om uiterste precisie vragen. René vond daarin het juiste evenwicht, in alles wat hij deed. Hij ging het gesprek aan, met respect voor zijn gesprekspartners, getuigend van de Bron waaruit hij putte en met de hoop dat er iets moois uit op zou rijzen. Aan ons de uitdaging om dit stokje van hem over te nemen. Doet u mee?

Het boek Gist is een initiatief van het VKMO als een eerbetoon aan René Grotenhuis en een postume dankzegging voor zijn grote verdiensten voor het katholieke achterland. Actioma, CNV, het Kansfonds, het Katholiek Nieuwsblad, het Nationaal Katholiek Thuisfront, Mensen met een Missie, Sobriëtas, SKVM, het Thijmgenootschap, Reliëf, Adveniat, Geradusfonds, Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura/AOB en Stichting Octavia van Bremen maakten de uitgave mogelijk. Dank daarvoor. 

Het boek Gist is voor u als lezer van deze nieuwsbrief voor gereduceerd tarief te bestellen bij Adveniat. Wanneer u bij uw bestelling ‘VKMO’ vermeldt, kost het boek u 10 euro.

Beeld: LinkedIn