Poelspenningen voor Manon Vanderkaa en Jef van de Riet

Tijdens het online Allerheiligenberaad op donderdagmiddag 18 november jl. zijn Manon Vanderkaa en Jef van de Riet onderscheiden met de Poelspenning.  

Manon Vanderkaa was jarenlang nauw betrokken bij VKMO-Katholiek Netwerk als directeur van Mensen met een Missie en later als directeur van KBO-PCOB. Van 2014 tot 2020 was zij actief als bestuurslid van VKMO en nauw betrokken bij alle activiteiten binnen ons Netwerk.  Bij gelegenheid van haar afscheid als bestuurslid in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie buiten het VKMO-Katholiek Netwerk werd haar door het bestuur van VKMO de Poelspenning toegekend. Tijdens de lofrede stond VKMO-voorzitter Marianne van de Sloot stil bij de wijze waarop Manon Vanderkaa ook altijd oog houdt voor ‘de ander’. 

Jef van de Riet was bestuurslid van VKMO-Katholiek Netwerk van 2014 tot 2019, en stond met zijn enorme bestuurlijke ervaring bij de Radbouduniversiteit het VKMO bij soms ingewikkelde bestuurlijke zaken. Hij nam afscheid omdat hij deels met vervroegd pensioen ging als bestuurssecretaris van de Radbouduniversiteit. In september 2019 echter werd Jef van de Riet, in overleg met de Raad van Bestuur van de Radbouduniversiteit bereid gevonden om als interim-directeur aan de slag te gaan voor VKMO en Stichting Thomas More. In amper een jaar legde hij daar een basis voor een groeiende samenwerking tussen de bureaus en besturen van beide stichtingen. Jef werd geprezen voor zijn daadkracht, en de wijze waarop hij zijn werk voor het katholiek middenveld verrichtte: trouw, humaan, professioneel en met humor.

Het VKMO – Katholiek Netwerk

Het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) bestaat 33 jaar. Het is een actief knooppunt van katholieke organisaties. De Stichting stelt zich ten doel de katholieke identiteit te verbinden met de eigentijdse samenleving. Het evangelie, de traditie en de wijze waarop die in de praktijk gebracht worden zijn hierbij belangrijke inspiratiebronnen.

De Poelspenning

Het Katholiek Sociaal Denken vormt het theoretisch fundament voor het werk van het VKMO. Maar die theorie vraagt om praktische toepassing. En dat is waar de bij het VKMO aangesloten organisaties iedere dag werk van maken: Katholiek Sociaal Handelen. Om voorbeelden van dit handelen te belichten, stelde het bestuur van het VKMO in 2012 de Poelspenning in. De prijs is vernoemd naar Henri Poels (1868 – 1948). Deze Limburgse pionier van het katholiek sociaal handelen was een voorvechter van de ‘sociale kwestie’. Samen met grootheden als Schaepman en Nolens wijdde hij zich aan de verbetering, ontwikkeling en verheffing van de arbeidersstand. De zorg voor het welzijn kwam tot uiting in betere huisvesting, gezonde voeding en de oprichting van ziekenfondsen.

Eerbetoon

Voor ontwerp en de uitvoering van de bronzen Poelspenning tekent Broeder Leo Disch van de Abdij St.Benedictusberg te Vaals. Zijn herkenbaar vakmanschap zorgt voor een passend eerbetoon aan de naamgever van de penning en de ontvangers ervan.