Kwintessens educatief gaat samenwerken met de Maatschappij van Welstand

Per 1 januari 2024 bundelen de bij het VKMO aangesloten organisatie Stichting Kwintessens Educatief en de Maatschappij van Welstand hun rijke traditie, kennis en kunde om een stimulans te geven aan de herwaarding van levensbeschouwelijk onderwijs en inspirerende pedagogische narratieven.

Levensbeschouwelijke en sociaalemotionele vorming dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als gevolg van toenemende secularisatie staat dit curriculum in het Nederlandse onderwijs steeds meer onder druk. Ook christelijke organisaties en kerken bereiken jongeren steeds minder makkelijk en het is niet langer vanzelfsprekend dat zij bekend zijn met de bijbel en de christelijke tradities. Maatschappij van Welstand en Stichting Kwintessens Educatief gaan daarom per 1 januari 2024 een samenwerkingsovereenkomst aan. Het doel is om initiatieven voor de levensbeschouwelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren breder te ontplooien, meer draagvlak te creëren voor levensbeschouwing, burgerschap en sociaal-emotioneel leren (SEL) in het onderwijs en daarmee het bevorderen van een maatschappelijke bedding voor deze thema’s.

Het Nederlandse onderwijsstelsel is uniek in de wereld en is gevormd door de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, waardoor elke geestelijke stroming onder bepaalde voorwaarden het onderwijs mag vormgeven met publieke financiering. Hierdoor kende het onderwijsstelsel een sterke verbinding tussen kerk, school en thuis. Vandaag de dag heeft ongeveer twee derde van het basis- en voortgezet onderwijs nog steeds een confessioneel karakter en is een derde openbaar. Echter de sociale demografie van scholen is de laatste decennia aanzienlijk veranderd door ontkerkelijking en secularisatie. De voorheen vanzelfsprekende zuilen van religieuze diversiteit hebben plaatsgemaakt voor een complex samenspel van thuiscultuur, straatcultuur, schoolcultuur en club-/verenigingscultuur, waarbij de rol van levensbeschouwing en kerk steeds marginaler wordt. Scholen hebben zich aangepast aan de nieuwe maatschappelijke realiteit. Leraren hebben minder kennis van en ervaring op het gebied van godsdienst en levensbeschouwing en zijn er steeds minder mee vertrouwd hun eigen levensverhaal te verbinden met aansprekende Bijbelse verhalen. Hierdoor is het voor hen minder vanzelfsprekend om hun levensbeschouwelijke identiteit te integreren in pedagogische en onderwijskundige kwaliteiten tijdens de ontwikkeling van hun school als pedagogische waardengemeenschap. Ook is levensbeschouwelijke vorming geen onderdeel van het verplichte curriculum en vraagt daarom een weloverwogen keuze.

Maatschappij van Welstand en Stichting Kwintessens Educatief vinden het belangrijk dat scholen meer ruimte geven aan geloof en levensbeschouwing, zelfs in een grotendeels niet-confessionele omgeving. Maatschappij van Welstand en Stichting Kwintessens Educatief willen deze uitdaging oppakken door scholen en leraren praktische ondersteuning te bieden, met de focus op levensbeschouwelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit omvat nieuwe (digitale) materiaal- en methodeontwikkeling, lerarentraining en coachingsaanbod, maatschappelijke promotie en belangenbehartiging voor deze vakgebieden in het onderwijs. 
Voor (protestantse) kerken wordt de bestaande methode voor werken met kinderen in de kerk digitaal vernieuwd en nieuw beleid ontwikkeld voor de plaats van kinderen in de kerk. 

Over Stichting Kwintessens Educatief

Kwintessens Educatief (voorheen UnieNzv) stelt zich ten doel het bevorderen van levensbeschouwing, sociaal-emotioneel leren en burgerschap in het onderwijs, vooral door te investeren in educatief materiaal, door het bieden van scholing en training en door het agenderen van het belang van deze thema’s in maatschappelijk debat en onderwijs.

Kwintessens Educatief wil een bijdrage leveren aan inspirerend onderwijs als oefenplaats voor het leven. Het merendeel van deze activiteiten wordt uitgevoerd door Kwintessens BV. 
Zie ook www.kwintessens-educatief.nl

Over Maatschappij van Welstand

De vereniging Maatschappij van Welstand wil vanuit het christelijk geloof actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Als charitatief vermogensfonds, opgericht in 1822, ondersteunt zij in het hele land initiatieven die kerken vernieuwen, kwetsbare mensen weer op eigen benen zetten, levensbeschouwelijk onderwijs versterken en de landbouw verduurzamen. Dit doet zij niet alleen financieel, maar ook als belangenbehartiger en sparringpartner. 
Zie ook www.mvw.nl