Zien en gezien worden

Heeft u ze gezien? De mensen die er de afgelopen periode voor zorgden dat het ook een cadeautje was voor dat gezin aan het einde van de straat waar het geld voor een Sinterklaasfeest ontbrak. Of een activiteit organiseerden waardoor het echt even feest was. De sinterklaasbingo van Mara is daar een voorbeeld van. Of de mensen die de volle kratten die achter in de kerken staan ophalen, voor de voedselbank of voor welke actie dan ook. De mensen van de Vincentiusverenigingen zijn er nauw bij betrokken.

Of de mensen die op bezoek gaan bij iemand die net niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, maar wel een traplift nodig heeft. Zoals de mensen die vanuit het Bluyssenfonds werken. 

Heeft u ze gezien? De mensen die in alle stilte zorgen dat het voor een partner of een gezin van iemand met een alcohol, drugs of andere verslaving even pauze is, zoals de mensen vanuit Sobrietas doen. En de mensen die zonder op de tamtam te slaan zorgen voor een veilige plek voor mensen voor wie het thuis niet meer veilig is en mensen die op straat terecht gekomen zijn, het Kansfonds steunt vele organisaties op dit front onder het motto: ‘Iedereen een thuis’.

Heeft u ze gezien? De mensen die in hun dorp of stad zorgen voor een ‘warme huiskamer’ voorzien van koffie, thee, broodjes, spelletjes of voldoende materiaal om een trui te kunnen breien. Burgerlijke gemeenten vragen onze maatschappelijke organisaties en de kerken om hierin te stappen. En aan die oproep wordt gehoor gegeven. 

Veel van het werk van de bij ons aangesloten organisaties gebeurt in stilte. Je ziet het niet, je hoort er niet al te veel over. Liefdewerk, gedaan voor mensen die zich onterecht schamen voor het feit dat ze dit liefdewerk nodig hebben. In stilte dus, daardoor wordt de drempel niet nog hoger dan hij al is. 

Ik vind het fantastisch om op allerlei plekken organisaties tegen te komen uit ons netwerk en zou daar veel meer aandacht aan willen besteden in deze nieuwsbrief, op onze websites, op Katholiek.nl. Daar heb ik ons netwerk wel voor nodig. De mensen die het liefdewerk nodig hebben, die hoeven niet in beeld, maar voor 2023 wil ik u vragen of u zichzelf wel meer in beeld wilt laten staan. Stuur uw persbericht in Word en met afbeelding op naar info@katholieknetwerk.nl. Geef uw activiteiten tijdig door, dan besteden we er aandacht aan. Het netwerk zichtbaar maken kan alleen wanneer u ons voedt. 

Carlien Geelkerken