Doe mee aan ‘Together we’!

Op 13 december 2021 startte Caritas Internationalis een nieuwe driejarige campagne ‘Together We’ (‘Wij samen’). Cordaid doet hier van harte aan mee.

Met TogetherWe roept Cordaid op om samen in actie te komen tegen de vele crises, waarmee de wereld momenteel geconfronteerd wordt. Denk aan de milieu- en klimaatproblematiek, armoede en uitsluiting in de wereld, die door de coronapandemie groter zijn geworden. Denk ook aan eenzaamheid en de toenemende onverschilligheid over het leed van anderen. Daar willen samen iets aan doen!

Samen kunnen we zorgen voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde, en bijdragen aan een betere en gezondere wereld voor huidige en toekomstige generaties. Die inzet komt tot uitdrukking in de slogan van de internationale campagne ‘Act Today for a Better Tomorrow’ (‘Handel vandaag voor een beter morgen’). De slogan kun je ook inkorten en makkelijk combineren met allerlei werkwoorden, die staan voor vormen van acties (in het Engels nog wat beter dan in het Nederlands): ‘Together We Care’, ‘Together We Protect’,‘Together We Pray’, ‘Together We Act’, enzovoorts.  

Zorgzame gemeenschappen 

Het idee van de campagne is dat bestaande of nieuwe groepen zich inzetten voor het gemeenschappelijk huis en voor de armen. Deze zorgzame gemeenschappen, of in de taal van de internationale campagne: communities of care, kunnen allerlei thema’s bespreken en acties opzetten, variërend van verslechtering van het milieu tot aan het armoede- en vluchtelingenvraagstuk in binnen- en buitenland. Daarbij kunnen in het bijzonder mensen worden betrokken die in hun dagelijks leven zelf met deze thema’s te maken hebben.  

Handel lokaal, denk mondiaal 

Aanbevolen wordt om aan te sluiten bij de lokale situatie en vanuit de eigen ervaringen te werken aan bewustwording, acties en beïnvloeding van kerk en politiek. Daarbij kan de drieslag ‘zien – oordelen – handelen’ worden gehanteerd.  

Zien: wat speelt er op dit moment? Hoe ziet het probleem er uit? 
Oordelen: wat zijn de oorzaken en hoe moet je het probleem beoordelen vanuit universele mensenrechten, gedeelde waarden en principes?
Handelen: hoe kan je een verandering tot stand brengen, op het niveau van het individu, de buurt, de parochie, de samenlevingen internationaal. 

Door samen te dromen en te handelen dragen de zorgzame gemeenschappen uiteindelijk bij aan inclusie, menselijke waardigheid, solidariteit met de armen en kwetsbaren, biodiversiteit veiligheid en vrede.  

Denken en doen

In het eerste jaar van de campagne ligt de nadruk vooral op bewustwording. Daartoe organiseert Caritas in oktober van dit jaar een Global Awareness Week . 2023 is het jaar waarin we acties op touw zetten.. Werelddagen zijn daarvoor mooie aanknopingspunten, zowel kerkelijk als van de VN. Denk bijvoorbeeld aan de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping (1 september), de Werelddag van de Armen (13 november) of de Wereldmilieudag (5 juni). En in 2024, het laatste jaar, ligt het accent op vieren van resultaten, met een Global Week of Celebration in oktober. 

Duurzaamheid en solidariteit 

Together We’ brengt het werk van armoedebestrijding samen met dat van ecologische armoede en duurzaamheid. Diverse bisdommen zullen campagnebijeenkomsten organiseren om activiteiten een duwtje te geven. Deze kunnen plaats vinden op drie niveaus: individuele handelingen, activiteiten op het niveau van de parochie of groep en activiteiten, gericht op structurele veranderingen in de politiek. ‘Together We’ zet de aandacht voor duurzaamheid, klimaat en milieu en de eigen diaconale activiteiten op het gebied van armoedebestrijding geïntegreerd op de agenda. Dat betekent dat wordt nagedacht over energiearmoede, over concrete plannen voor de energietransitie en over het vergroenen van de eigen parochies. Hoe pakken deze plannen en initiatieven uit voor rijke en arme mensen, met welke maatregelen kunnen armen het beste ondersteund worden, hoe worden parochies zelf door deze plannen geraakt? 

Jongeren erbij betrekken 

De campagne wil ook jongeren betrekken. Meer dan ooit maken zij zich grote zorgen over de klimaatcrisis en onze planeet. Hun engagement is belangrijk om de campagne te laten leven. Een groep Nederlandse jongeren bereidde zich onlangs op Ameland voor op hun deelname aan de Wereldjongerendagen, volgend jaar in Lissabon. Waar traditioneel bij dit soort campagnes vooral wordt gericht op de eigen parochianen en kerkgangers, is het dit keer extra belangrijk om bij de opzet van activiteiten deze specifiek ook op jongeren te richten, binnen en buiten parochies, zodat zij zich uitgenodigd en aangemoedigd voelen om deel te nemen. 

Voor meer info: www.caritas.org/togetherwe en Together We: de nieuwe wereldwijde Caritas-actie voor ons gemeenschappelijk huis – Cordaid