Proeven van goed samenleven 2022

Door: Thijs Caspers

Dit jaar verschijnt er een herziene uitgave van Proeven van goed samenleven. Deze tien jaar oude inleiding in het katholiek sociaal denken wordt bij de tijd gebracht, zodat hij weer jaren mee kan. Daarmee wordt een impuls gegeven aan katholiek sociaal denken en doen binnen onze maatschappelijke organisaties en daarbuiten.

In 2012 verscheen Proeven van goed samenleven. Met dit boek speelde het VKMO en schrijver Thijs Caspers destijds in op de grote behoefte binnen maatschappelijke organisaties aan een toegankelijke inleiding in het katholiek sociaal denken. Na verschijnen werd het boek binnen het netwerk van maatschappelijke organisaties regelmatig gebruikt voor studiedagen, symposia en andere activiteiten.

Terugkijkend zat het succes van het boek bovenal in de verbinding tussen denken en doen: naast een kennismaking met de belangrijkste kernbegrippen en ontwikkelingen binnen het katholiek sociaal denken, komen er uiteenlopende bezielde praktijkwerkers aan het woord. Hoofd, hart en handen dus.

De afgelopen tien jaar is de vraag naar Proeven van goed samenleven onverminderd groot gebleven. Tegelijkertijd was het boek minder gemakkelijk verkrijgbaar en begon het gedateerd te raken, want hoe interessant ook: het pontificaat van Paus Franciscus ontbreekt en dat maakt het boek – in het licht van vandaag – incompleet. Paus Franciscus draagt immers o.a. met zijn encyclieken Laudato si en Fratelli Tuti op unieke wijze bij aan dit denken. Zijn oproep bewuster om te gaan met onze kwetsbare planeet en zijn nadruk op internationale solidariteit mogen niet ontbreken in een inleiding tot katholiek sociaal denken en doen, die past bij 2022.

Om deze lacune te vullen verschijnt dit jaar een herziene uitgave van Proeven van goed samenleven. Het VKMO, schrijver Thijs Caspers, uitgeverij Adveniat en andere partners hebben de handen ineengeslagen om het katholiek sociaal denken en doen op eigentijdse en frisse wijze onder de aandacht te brengen.

Deze herziene uitgave behoudt het goede van het origineel en blijft bijvoorbeeld geschikt voor studieuze doeleinden om je kennis van dit denken te vergroten. Aangevuld met, zoals gezegd, de belangrijke bijdragen van Paus Franciscus. Tegelijkertijd worden tal van nieuwe eigentijdse doorkijkjes toegevoegd, waarin het katholieke doen tot spreken komt. Het uiterlijk van het boek wordt ook aangepakt, zodat het past bij 2022 en het de komende jaren weer moeiteloos mee kan.

Om het boek bij de tijd te houden zal het worden ondersteund en aangevuld met een digitale content. Op die manier hopen we de bij het VKMO aangesloten organisaties en andere geïnteresseerden te inspireren en telkens opnieuw concreet aan te sluiten bij urgente maatschappelijke vragen en kwesties.