Schuldhulpmaatje introduceert de ‘potjescheck’

Nieuw instrument om de armen te bereiken 

Er zijn steeds meer mensen die niet rond kunnen komen. Er worden allerlei regelingen bedacht om hen tegemoet te komen. Maar omdat de overheid gewantrouwd wordt blijft veel geld op de plank liggen. Peter Rijsdijk, directeur van SchuldHulpMaatje, bedacht er iets op. En hij kreeg een groot aantal landelijke vrijwilligersorganisaties mee voor zijn plan: een ‘potjescheck’ op al bestaande of nog op te zetten inlooppunten of thuis met een Maatje. Deze hebben een veel lagere drempel dan gebouwen van de overheid. Minister Carola Schouten bleek bereid een flinke subsidie te geven. Zo krijgt ook onze kerk een tijdelijk coördinator. Op een groeiend aantal plaatsen blijkt dat het werkt: wie de potjescheck laat doen door een gekwalificeerde vrijwilliger blijkt, als hij of zij in aanmerking komt voor een bijdrage uit een of meer potjes, gemiddeld recht te hebben op 350 euro.  

Hoe werkt het? Als een Caritaswerkgroep of een parochie of een diaconale (maatschappelijke) organisatie mee wil doen meldt deze zich via inge.bomhof@schuldhulpmaatje.nl. De landelijke coördinator gaat dan na of er zich lokaal meer organisaties en instellingen hebben gemeld. Belangstellenden worden bij elkaar gebracht en maken samen een plan dat bij de lokale of regionale situatie in de stad of op het platteland past. Als dit plan door de landelijke coördinator wordt goedgekeurd krijgt men allerlei tips, materiaal en gegevens over in welke wijk of straat of gebied de armoede het grootst is. Daar wordt dan een bestaand inlooppunt bemenst of een nieuw gecreëerd, bijv. in een voedselbank, kerk of een bibliotheek. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over het declareren van onkosten. Voor het inrichten van het inlooppunt, de verspreiding van flyers en andere publiciteit of het rechtstreeks aanspreken van mensen zijn vrijwilligers nodig. Deze kunnen zich via de website www.sameneropvooruit.nl of online toerusten. Voor de (digitale) potjescheck zelf zijn vrijwilligers beschikbaar van o.a. SchuldHulpMaatje.

Het project heeft een looptijd tot 31 maart. Maar ondertussen kunnen allerlei vrijwilligers binnen onze kerk een belangrijke ervaring opdoen: de arme kan bereikt worden! Nogal wat Caritasgroepen nemen een afwachtende houding aan: de hulpvrager moet zichzelf melden. Vele armen (waaronder ook mensen met een klein contract, noodlijdende ZZP’ers of failliete ondernemers) zijn echter onbekend met de mogelijkheden. Maar als vrijwilligersorganisaties hun krachten bundelen op een laagdrempelige plaats blijkt dat te werken. En wie eenmaal met succes de potjescheck gedaan heeft is de beste ambassadeur om anderen uit de eigen omgeving, die in aanmerking komen, over de drempel te helpen. Degenen die een inlooppunt bezoeken wordt ook gevraagd of er andersoortige materiële of immateriële hulp nodig is. De vrijwilligers weten de weg of verwijzen door. 

Een kostbare ervaring om op te doen: loskomen uit de afwachtende houding en samen met anderen via dit nieuwe instrument de armen uit de eigen omgeving bereiken door hen actief uit te nodigen voor de potjescheck. Zo werken we samen aan preventie of het minder diep maken van armoede. Omdat mensen ons meer vertrouwen dan de overheid.

Hans Oldenhof (hans.oldenhof54@gmail.com)                                                                                                            vertegenwoordiger van de R.K.K. in het bestuur van SchuldHulpMaatje