Het VKMO zoekt een nieuwe voorzitter

Het VKMO-Katholiek Netwerk is, zoals de naam al zegt, een netwerkorganisaties. Het netwerk bestaat uit organisaties uit het maatschappelijke middenveld, die zich op de een of andere manier verbonden weten met het katholiek sociaal denken. Ons netwerk bestaat inmiddels uit een kleine 40 organisaties en vertegenwoordigen zo het brede maatschappelijke middenveld.

De bestuursstructuur van het VKMO is getrapt, alle aangesloten organisaties samen vormen het algemene bestuur. Dit bestuur komt twee keer per jaar bijeen om een aantal formele besluiten te nemen, maar vooral om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Daarnaast kent het VKMO een dagelijks bestuur, bestaande uit een aantal vertegenwoordigers van organisaties en een of meer onafhankelijke leden. Het VKMO heeft een professioneel bureau, dat wordt aangestuurd door een directeur. Het dagelijks bestuur en de directeur werken nauw samen aan het werk van het VKMO als netwerkorganisatie. Daarbij is het adagium dat het VKMO van de aangesloten organisaties is en voor, door en met de aangesloten organisaties samenwerkt.

Wie zoeken we?

We zoeken iemand die:

 • een verbindende persoonlijkheid heeft en in staat is om over de breedte van alles wat katholiek is draagvlak te creëren, flexibel en diplomatiek te functioneren;
 • 80 uur per jaar beschikbaar is voor het VKMO en bereid is om het VKMO af en toe te vertegenwoordigen bij bijeenkomsten van aangesloten organisaties (deze 80 uur is excl. de meerdaagse reizen zoals recentelijke de Romereis). Iemand die bereid is zichtbaar te zijn als boegbeeld van het VKMO in de buitenwereld. Dat betekent dat u ook communicatief vaardig bent.;
 • bereid is om het voorzitterschap in beginsel voor vier jaar op zich te nemen;
 • bekend is met het netwerk of organisaties uit het netwerk en bekendheid met het functioneren van het maatschappelijk middenveld;
 • enthousiast is om te ondernemen op het gebied van identiteit;
 • in staat is om een goede werkrelatie op te bouwen met de directeur en het bureau en
 • zich aantoonbaar geïnspireerd weet door het Katholiek Sociaal Denken.

Statutair is bepaald dat de voorzitter katholiek is. Het betreft een onbezoldigde functie.

Wat hebben we een voorzitter te bieden?

Het VKMO-Katholiek Netwerk biedt u de mogelijkheid tot in de praktijk brengen en verstevigen van de maatschappelijke idealen. Het Netwerk biedt u een mogelijkheid om stem te geven aan het katholieke geluid en een podium om uw visie hierop uit te dragen. U wordt een van de ambassadeurs in Nederland voor het katholiek sociaal denken. Ten slotte gaat u samenwerken met een klein maar bevlogen team en bestuur.

Procedure

 • De reactietermijn voor deze vacature sluit op 15 juni 2023. U kunt reageren naar het secretariaat VKMO, waar reacties verzameld worden (info@katholieknetwerk.nl)
 • Via het secretariaat VKMO kan Monique de Witte-van den Haak (lid dagelijks bestuur) benaderd worden voor evt. nadere informatie (info@katholieknetwerk.nl)
 • De ingestelde zoekcommissie, bestaande uit twee leden van het dagelijks bestuur en drie overige vertegenwoordigers van aangesloten organisaties, bespreekt de reacties en stelt een selectiecommissie in.
 • De selectiecommissie nodigt enkele kandidaten uit voor een gesprek.
 • Voordracht door het Dagelijks Bestuur van 1 persoon aan de vergadering van de Algemene Raad van 12 oktober a.s.