Praten helpt

Nederland polariseert. De uitslag van de laatste Provinciale Statenverkiezingen laat dat duidelijk zien. De Filipijnen polariseren al heel lang, zeker onder het bewind van de in 2022 afgetreden president Duterte. Op het meest zuidelijke eiland van de Filipijnen, Min Danao, leven christenen en moslims op gespannen voet met elkaar. En de oorspronkelijke bewoners van het eiland zitten tussen deze twee vuren. Conflicten over land en bestuurlijke macht zorgen ervoor dat het onveilig is. Om te reizen, om samen te komen, om te leven.

Mensen met een Missie zet zich al zo’n 90 jaar wereldwijd in tegen de overtuigingen die leiden tot uitsluiting, haat en geweld. Ook op de Filipijnen. 

In onze visie zijn het deze schadelijke overtuigingen die tussen mensen de onderstroom van conflict vormen. Tegelijkertijd zien we dat geweld niet ver is op die plekken waar mensen niet met elkaar in gesprek gaan. En niet naar elkaar luisteren. Wij geloven dat praten helpt, juist op deze plekken, en dat dialoog de enige manier is om weer de mens te zien, en zijn of haar verhaal te horen en te begrijpen. Alleen in het gesprek komt er ruimte voor andere inzichten en nieuwe ervaringen en komt er ruimte voor duurzame verandering. 

Een werkelijk gesprek echter vergt nieuwsgierigheid, en vertrouwen. En een scherp oog voor wat mensen drijft. Geloof en levensovertuiging voorop. En de moed om ernaar te vragen.

Veel mensen maken zich zorgen over de toenemende polarisatie in Nederland. De toeslagenaffaire, de coronacrisis, de discussie rond stikstof, natuurbehoud, en het lot van de boeren, maar ook de oorlog in Oekraïne hebben de verhoudingen op scherp gezet. Binnen families, tussen vrienden, op de werkvloer, in de media, in de politiek. Mensen mijden gevoelige onderwerpen als deze, zo blijkt ook uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau van eind vorig jaar. Mensen gaan liever het gesprek uit de weg en trekken zich terug in hun eigen bubble, dan dat ze de dialoog aangaan met elkaar. Dat is zorgelijk. 

Daarom hebben we besloten, heel voorzichtig, naast ons werk in landen als de Filipijnen, om in Nederland aan het werk te gaan. Als een soort nieuw missiegebied, dicht bij huis. Zoals onze stichters, de Nederlandse religieuzen, dat destijds ook hebben gedaan. Lokaal en kleinschalig, geduldig en aandachtig werkend aan verandering, met een diep geloof dat mensen het verschil kunnen maken. 

We willen onze expertise en ervaring in het tegengaan van polarisatie en conflict die we wereldwijd in de afgelopen decennia hebben opgebouwd, ook in Nederland gaan inzetten. Waar dat kan met onze partners in het buitenland. Want er is veel te leren en uit te wisselen. 

Wij dromen van een liefdevolle wereld waarin we met nieuwsgierigheid en aandacht voor elkaar samenleven. Dat is onze missie. Maar, zoals schrijver Antoine de Saint-Exupery al zei, een droom zonder plan is slechts een wens. Ons plan: begin met luisteren, want Nederland is ‘nieuw terrein’ voor ons. Onder u zijn er vast die al flink werk maken van de dialoog. Ik ga graag met u in gesprek.

Rick van der Woud
directeur 
Mensen met een Missie
E-mail: Rickvanderwoud[@]mensenmeteenmissie.nl