Synode 2021-2023

Op dit moment zijn er binnen ons netwerk een aantal initiatieven om deel te nemen aan het synodaal proces. Eerder berichtten we al over het synodale project ‘Zij heeft een verhaal’ van het NKV. Op het symposium 2022 van het Katholiek Vrouwendispuut zal ook aandacht besteed worden aan het synodaal proces en wordt u uitgenodigd om uw stem te laten horen.

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft ons gevraagd om hun uitnodiging om deel te nemen aan de synodale raadpleging verspreiden onder de VKMO-achterban. Dit doen we graag.

Het bisdom nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan de synodale raadpleging. In 2023 zullen bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus te adviseren over de toekomst van de katholieke Kerk. Deze vergadering, bisschoppensynode genoemd, zal plaats vinden in oktober 2023.

Wat zijn de thema’s?
Het onderwerp van de bisschoppensynode luidt voluit ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie’. Om over dit onderwerp en de kernwoorden in gesprek te gaan, zijn er vanuit Rome tien thema’s aangereikt. De Nederlandse bisschoppen hebben drie thema’s uitgekozen waar in het bijzonder de aandacht naar uitgaat: VierenMedeverantwoordelijkheid voor missieDialoog in Kerk en samenleving. U kunt over elk van de thema’s het gesprek aangaan in de eigen organisatie, uw parochie, met vrienden of familie. Ook als u niet in staat bent om met een groep over de thema’s te spreken, kunt u uw gedachten over de thema’s doorgeven. In alle gevallen neemt de bisschop, Mgr. Gerard de Korte graag uw bijdrage graag in ontvangst. Alleen zo kan hij uw stem laten horen tijdens de synode.

Het bisdom 's-Hertogenbosch vraagt u om voor 1 mei 2022 uw gedachten door te geven via de de hiertoe ingerichte websitedie zowel gebruikt kan worden om verslag te doen van een groepsgesprek, als ook om uw eigen gedachten te delen. U kunt de weblink meerdere keren gebruiken als u bijvoorbeeld niet alle thema’s in één keer wilt behandelen, maar uw input wilt spreiden over verschillende weken.

Andere bisdommen

Het bisdom Breda gaf een speciale editie van hun nieuwsbrief uit met heel veel informatie over het synodaal proces. Mgr. Hendriks van het Bisdom Haarlem-Amsterdam deelt op zijn website onder de titel ‘het synodale proces gaat verder…’ hoe het proces er in zijn bisdom uitziet. Het Bisdom Roermond maakte een themapagina aan met daarop de werkmap voor het bisdom, net zoals het Aartsbisdom . Het bisdom Rotterdam organiseert diverse bijeenkomsten, dat geldt ook voor het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hou de agenda’s op die websites in de gaten.

VKMO

Als VKMO gaan we op 7 april met de voorzitters van de aangesloten organisaties in gesprek met de bisschop referent Kerk en Samenleving, Mgr. De Korte. In de nieuwsbrief van mei zullen we hier verslag van doen.