NKV: ‘Zij heeft een verhaal’

Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld. Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk.

De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende gesprekken. Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen.

Digitale vragenlijst voor vrouwen

Vanaf half januari 2022 zal via de website van het NKV met een online vragenlijst antwoord gegeven kunnen worden op de kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig ? Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is individueel te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er onderling hierover mooie gesprekken en ontmoetingen kunnen ontstaan. De consultatie loopt tot eind maart. In april verzamelen we de resultaten en in mei dragen we de uitkomsten over aan mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk.

Zoomlezing door Vaticaanadviseur Myriam Wijlens

Op maandagmiddag 10 januari verzorgt de Nederlandse theologe professor Myriam Wijlens via Zoom een lezing over de inhoud van het synodale proces en de rol voor religieuzen en vrouwen hierin. Zij is door paus Franciscus benoemd als expert bij de bisschoppensynode in de stuurgroep van de synode. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) organiseert deze interactieve lezing en nodigt daarvoor alle belangstellenden uit.

Op maandagavond 17 januari zal het NKV met een online talkshow het eigen project Zij heeft een verhaal’ lanceren en nader toelichten. Op 8 april zal de eerste presentatie van de resultaten plaatsvinden.

Netwerk Katholieke Vrouwen

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk, dat zich o.a. inzet voor thema’s rond zichtbaarheid van vrouwen. Vaste gesprekspartner op het gebied van vrouw & kerk is mgr. Gerard de Korte. Het Netwerk Katholieke Vrouwen sluit zich met het project ‘Zij heeft een verhaal’ aan bij katholieke vrouwenorganisaties wereldwijd, die bijdragen in dit synodale proces. Aanmelden voor de Zoomlezing van 10 januari 2022 14.30 uur kan via: info@unkv.online de deelnemers ontvangen een link.

Beeld: logo’s Synodaal Proces en Netwerk Katholieke Vrouwen