Logia Slotbijeenkomst

Op zaterdag 11 december 2021 was de slotbijeenkomst van het VKMO-project Logia. Het thema was ‘relevante verhalen over KSD in de beroepspraktijk.’ Deze online bijeenkomst leverde mooie verhalen op van professionals uit het onderwijs (Hester Leijen), de filantropie (Norbert van Berckel) en de zorg (Maria van den Muijsenbergh).
Hieronder kunt u het webinar terugkijken.

Hiermee werd het project Logia dat vanaf 2014 georganiseerd werd door het VKMO Katholiek Netwerk en mede gefinancierd werd door het Kansfonds afgesloten. Vele mooie bijeenkomsten zijn er in die tijd georganiseerd en goede opinies over het katholiek sociaal denken werden geschreven. We willen eenieder die deelgenomen heeft aan Logia heel hartelijk danken!