VKMO-webinars: ‘Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?’

De nieuwe publicatie De getemde mens (Uitgeverij Gompel & Svacina) is een uniek project met bijdragen van 140 (bekende en onbekende) auteurs uit Vlaanderen en Nederland met diverse culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Onder redactie van historicus Martin Harlaar.

Met het boek als aanleiding organiseren het VKMO Katholiek Netwerk en het Humanistisch Verbond (Vlaanderen) een reeks dialooggesprekken met telkens twee auteurs of sprekers met expertise in de thematiek van ethiek
en samenleven.

Tijdens het zesde webinar op dinsdagavond 11 mei gaat Antwerps stadspredikant Petra Schipper in gesprek met moslim geestelijk verzorger en docent Razi Quadir. Ook zij buigen zich over de twee prangende vragen die de kern uitmaken van deze reeks dialooggesprekken:

Wat is de oorsprong van de moraal?

Hoe kunnen mensen met uiteenlopende religieuze en levensbeschouwelijke standpunten toch harmonieus met elkaar samenleven?

Volgend op het gesprek kunnen de deelnemers vragen stellen via de Q & A functie van de online webinar.

De sprekers

Petra Schipper is stadspredikant in Antwerpen en probeert bij te dragen aan het sociale weefsel, aan samen-leven. Ze ziet geen strikte scheiding tussen haar sociale en spirituele taken, want ‘God liefhebben isde naaste liefhebben. In de naaste heb ik God lief’.

De meeste mensen deugen, dat is de aard van het beestje.

Razi Quadir is moslim geestelijk verzorger en docent aan het Centrum voor Islamitische Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Leven als moslim in een liberale democratie heeft voor
mij een aantal voordelen, ook op het gebied van moraal. Je hoeft minder met elkaar rekening te houden dan in een maatschappij die draait om een gemeenschap waarin veel gedeelde normen en waarden gelden


Inschrijvingen en andere data webinars

Deelname is gratis, inschrijven kan via deze link.
Een link naar de meeting zal dinsdag 11 mei op deze webpagina verschijnen.

https://zoom.us/j/96314968709?pwd=SWpXZXBOdjFra2tuTUJKNndEcytxUT09

Het afsluitende webinar zal op 25 mei zijn en vormt een interview met Mardjan Seighali door Holkje van der Veer o.p.

De webinars zijn telkens op de dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Eerdere webinars zijn terug te zien op ons YouTube kanaal.

Meer info: info@katholieknetwerk.nl