VKMO-webinars: ‘Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?’

De nieuwe publicatie De getemde mens (Uitgeverij Gompel & Svacina) is een uniek project met bijdragen van 140 (bekende en onbekende) auteurs uit Vlaanderen en Nederland met diverse culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Onder redactie van historicus Martin Harlaar.

Met het boek als aanleiding organiseren het VKMO Katholiek Netwerk en het Humanistisch Verbond (Vlaanderen) een reeks dialooggesprekken met telkens twee auteurs of sprekers met expertise in de thematiek van ethiek
en samenleven.

Het vijfde webinar zal plaatsvinden op dinsdagavond 27 april om 20.00 uur. Dan gaat Vlaamse juriste en politica (CD&V) Mia De Schampelaere in gesprek met de eveneens Vlaamse advocaat Walter Van Steenbrugge. Ook zij buigen zich over de twee prangende vragen die de kern uitmaken van deze reeks dialooggesprekken:

Wat is de oorsprong van de moraal?

Hoe kunnen mensen met uiteenlopende religieuze en levensbeschouwelijke standpunten toch harmonieus met elkaar samenleven?

Volgend op het gesprek kunnen de deelnemers vragen stellen via de Q & A functie van de online webinar.

De sprekers

Guido Vanheeswijck is professor metafysica en cultuur- en godsdienstfilosofie aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Hij is een pleitbezorger van het actief

pluralisme en heeft bijgedragen tot de verspreiding van het denken van o.m. Robin Collingwood, René Girard en Charles Taylor in de Lage Landen.

Slechts door de grote levensvragen opnieuw tot in de diepte te stellen, kunnen mensen naar elkaar toe groeien. Want als er een God bestaat, dan vraagt die aan elk van ons om elkaar te steunen en lief te hebben. Als er geen God bestaat, dan, zo roept de seculiere moraal op, moeten we elkaar eveneens steunen en liefhebben. De hele vraag is hoe we aan die hooggestemde morele idealen kunnen beantwoorden. In goede en in kwade dagen.

Chris van Vliet is docent godsdienst aan het Isendoorn College, een rooms-katholieke middelbare school te Warnsveld, Nederland.

Goed of slecht wordt niet bepaald door onze voorkeuren, het is geen bijverschijnsel van onze evolutionaire ontwikkeling, maar een eigen onveranderlijke werkelijkheid, die zijn oorsprong vindt in de onveranderlijke goedheid van God zelf.


Inschrijvingen en andere data webinars

Deelname is gratis, inschrijven kan via deze link.
Een link naar de meeting zal dinsdag 27 april op deze webpagina verschijnen.

De sprekers en data van de andere webinars zijn:

11 mei: stadspredikant in Antwerpen Petra Schipper en universitair docent geschiedenis van de Islam Razi Quadir
25 mei: Een interview met Mardjan Seighali door Holkje van der Veer o.p.

De webinars zijn telkens op de dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Eerdere webinars zijn terug te zien op ons YouTube kanaal.

Meer info: info@katholieknetwerk.nl