KNR: Aanmeldingen KNR-Waarderingsprijs

Tot 31 maart 2021 is er de tijd om initiatieven aan te melden voor de KNR-Waarderingsprijs. Iedereen kan projecten nomineren voor deze prijs. Eens in de twee jaar reikt de Konferentie Nederlandse Religieuzen deze prijs uit aan een initiatief dat de religieuzen waarderen en waarin zij zich herkennen. Dit keer gaat het om een project of initiatief dat zich inzet voor het overbruggen van verschillen in de maatschappij door middel van onderwijs/vorming in brede zin.

Verschillen overbruggen

We zien in onze maatschappij een steeds grotere diversiteit maar ook een groeiende polarisatie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldde begin dit jaar dat Nederlanders zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar samenleven en de groeiende verschillen tussen bevolkingsgroepen. Er is steeds meer sprake van wij-zij-denken In de loop van het jaar werd dat op veel vlakken nog eens bevestigd: de dood van George Floyd en de daarop volgende protesten in de VS bereikten ook ons land en deden ook hier discussie oplaaien. De voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen laten zich duidelijker horen.

Maar dit jaar liet ook veel mooie dingen gebeuren. Mensen die klaar stonden om anderen een handje te helpen of een hart onder de riem te steken die hard getroffen waren door corona en de bijbehorende maatregelen. Kaartenacties, kookgroepjes, extra voedselhulp etc.

2020 liet zien dat er zeker ook mensen zijn die openstaan voor de verscheidenheid en die bereid zijn te luisteren naar anderen en proberen de verschillen te overbruggen. Verschillen in sociale, culturele of religieuze achtergrond, verschillen tussen generaties en in kansen en mogelijkheden etc.

Onderwijs en vorming

Onderwijs en vorming zijn in onze tijd belangrijke middelen om deze verschillen te overbruggen: enerzijds door mensen met een achterstand middels scholing, training en coaching meer kansen te bieden; anderzijds door in vorming en onderwijs de ander te leren kennen, vooroordelen weg te nemen en te laten inzien dat er verschillen mogen zijn en dat diversiteit iets positiefs kan zijn.

Onderwijs is van oudsher een belangrijk werkveld geweest voor religieuzen. Met het stichten van scholen voor kinderen hebben zij zich in de 19e en 20e eeuw ingezet om de verschillen in opleiding en kansen voor arme en rijke kinderen te verkleinen.

Nomineren vóór 31 maart

Kent u een persoon, project of initiatief dat door scholing, vorming of coaching in brede zin bijdraagt aan het overbruggen van verschillen in onze maatschappij? Draag het dan voor voor de KNR-waarderingsprijs. Meer informatie over criteria en procedure en het nominatieformulier zijn te vinden op de website: www.knr.nl.

Meer informatie: Erica Op ’t Hoog, stafmedewerker communicatie. E.opthoog@knr.nl
Tel: 073-6921321