Katholiek Nieuwsblad: Digitale Verkiezingseditie

Wat stem je, als je vanuit geloofsovertuiging een goede keuze wil maken?

Bij die vraag staat Katholiek Nieuwsblad stil in een extra digitale thema-editie in de aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen.  

Het KN besteedt daarin volop aandacht aan de christelijke partijen, maar ook de niet-confessionele partijen komen ruimschoots aan bod.

Daarnaast deed de redactie van KN onderzoek naar het stemgedrag van partijen in de Kamer in de afgelopen jaren. In hoeverre kwam dat overeen met wat de katholieke Kerk leert over belangrijke principes als solidariteit, menselijke waardigheid, subsidiariteit? Waar komt de katholieke sociale leer er in de praktijk het beste vanaf: bij links of rechts, confessioneel of niet-confessioneel?

Wat het KN met dit themanummer beoogt: het bieden van verdieping, bezinning, houvast, voor wie de verkiezingen belangrijk genoeg vindt om rustig na te denken over zijn of haar stem.

Voor de principiële zwevende kiezer.

U leest de thema-editie via www.kn.nl/verkiezingen