In memoriam René Grotenhuis

Onverwacht is woensdag 8 december onze vicevoorzitter René Grotenhuis overleden. René was sinds 1 oktober 2011 een zeer betrokken en bevlogen bestuurder van het VKMO-Katholiek Netwerk. 

René was nauw betrokken bij alle activiteiten van het VKMO- Katholiek Netwerk: het Allerheiligenberaad, de Soeterbeeckdagen, Logia-dagen, inspiratieweekenden, ronde-tafels, wandelingen, de Romereizen van 2013 en 2016. Het VKMO mocht jarenlang een beroep doen op zijn kennis en ervaring en zijn uitgebreide netwerk in de wereld van katholieke maatschappelijke organisaties en daarbuiten. Hij droeg op vele manieren bij aan ontmoetingen van betekenis rond het katholiek sociaal denken en handelen. Op het Allerheiligenberaad in 2013 ontving hij de Poelspenning, als teken van dankbaarheid en erkenning voor zijn engagement.

Toen het VKMO in 2017 in een moeilijke situatie verkeerde, was René bereid tijdelijk als interim-directeur het VKMO te leiden. In die periode was hij mede-initiatiefnemer van de samenwerkingsplannen met Stichting Thomas More en Socires.

Na aanstelling van de nieuwe directeur nam hij in oktober 2019 zijn plaats als bestuurder van het VKMO opnieuw in, nu als vicevoorzitter. In het dagelijks bestuur en het voorzittersoverleg kwam hij steeds weer met vernieuwende en inspirerende projecten. Het werk was nooit klaar, altijd weer mochten en konden mensen op hem rekenen. En daarin was René trouw en betrouwbaar. 

Dit najaar gaf René aan dat hij voor een wat langere periode niet beschikbaar zou zijn vanwege een ingrijpende operatie die hij moest ondergaan. Hij bleef positief. De operatie verliep helaas heel anders dan gedacht en gehoopt. Op 8 december is René overleden.

Het VKMO verliest met René een bekwaam bestuurder en een betrokken sparringpartner, maar bovenal een mens op wie nooit tevergeefs een beroep kon worden gedaan. Nederland verliest in hem een man die gekend is als een standvastig beoefenaar van het katholiek sociaal handelen en iemand die altijd klaar stond voor zijn medemens. Wij zullen hem missen. 

Wij wensen zijn vrouw Inge en zijn kinderen en kleinkinderen en allen die dicht bij hem staan heel veel sterkte en troost bij het verwerken van dit grote verlies.

Er is door de familie van René een herinneringspagina aangemaakt.

foto: Privé bezit René Grotenhuis