Cordaid: De internationale pelgrimstocht voor het klimaat.

Om opnieuw de aandacht te vestigen op de desastreuze gevolgen van klimaatverandering, doet Cordaid op 10 oktober mee met de klimaatpelgrimstocht. In de landen waar Cordaid werkt nemen bodemuitputting, extreme droogte en overstromingen in een zorgwekkend tempo toe. Honderden miljoenen mensen zoeken er wanhopig naar manieren om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Tegelijk doen we onvoldoende om klimaatverandering tegen te gaan, bijvoorbeeld door de uitstoot van broeikasgassen te beperken en om een duurzame leefstijl te bevorderen. Er is brede internationale overeenstemming dat urgente actie nu nodig is, om de opwarming van de aarde met meer dan 1,5 Celsius te voorkomen, waardoor de gevolgen niet meer te repareren zijn.

In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met Cordaid het Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam ‘Gewoon gaan!’. Het wordt een tocht vol inspiratie en reflectie, leidend tot urgente actie.

Klimaatpelgrimstocht in Nederland

De tocht startte op 14 augustus in Polen. Dertig pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow in november. Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Dagelijks wordt er een etappe gelopen. Er kunnen 60 deelnemers per dag mee met een etappe, met uitzondering van de etappe op zondag 10 oktober. Op die dag wordt de afsluiting gevierd van de pelgrimstocht en kan iedereen zich aanmelden voor de klimaatmars van Amsterdam Bijlmer naar Hoofddorp.

De pelgrims nemen een klimaatpetitie mee. De onderweg opgehaalde handtekeningen worden aan regeringsleiders van de VN-Klimaattop overhandigd. Met deze pelgrimstocht en petitie vragen organisaties en (groene) kerken internationaal aandacht voor klimaatverandering en ook voor onze eigen rol daarin.

Doe mee!

Er zijn verschillende manieren om mee te doen:

  • Onderteken als organisatie de internationale klimaatpetitie, waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. Stuur ook het logo van jouw organisatie mee voor op de actiewebsite.
  • Loop mee met een klimaatetappe. Op de website kies je één van de elf klimaatetappes tussen Enschede en IJmuiden. Maximaal 60 deelnemers per etappe.
  • Op zondag 10 oktober sluiten we het Nederlandse deel van de pelgrimstocht af met een klimaatmars van Amsterdam Bijlmer naar Hoofddorp (20-25 km).

Namens Cordaid, hopelijk tot ziens tijdens de klimaatpelgrimstocht!