Allerheiligenberaad

Op 18 november organiseert het VKMO-Katholiek Netwerk het Allerheiligenberaad 2021. Onder de titel: ‘Horen, zien, niet zwijgen’ ontmoeten we elkaar in de Grote Kerk (Kerkstraat 20) in Den Bosch. Voorafgaand aan het programma bent u in de gelegenheid de Eucharistieviering in de St. Janskathedraal bij te wonen.

Programma

12:30Eucharistievering St. Jans Kathedraal met Mgr. G. de Korte 
13:15Lunch Grote Kerk (Kerkstraat 20, ‘s-Hertogenbosch)
14:15Opening door voorzitter Marianne van der Sloot
14:20Lezing door Prof. Dr. J.M. (José) Sanders, hoogleraar Narratieve Communicatie aan de Radboud Universiteit
14:55Twee gespreksrondes onder leiding van Holkje van der Veer en Peter de Vries met muzikaal intermezzo door Judith Adema (Koningstheater Academie)
Tafelgasten zijn genodigden uit verschillende werkvelden (zorg, onderwijs, religie, media, ontwikkelingssamenwerking, etc.)
16:30Reflectie door Judith Rothink van Leerhuis Westerhelling
16:50Uitreiking Poelspenning
17:00-17:45Afsluiting met drankje en hapje
18:00-20:00Diner Restaurant Picasso, Kerkstraat, ’s-Hertogenbosch

Aanmelding        

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een nota

Kosten                       

De bijdrage voor dit symposium is voor deelnemers uit organisaties die zijn aangesloten bij het VKMO-Katholiek Netwerk € 110,- 
Deelnemers van niet-aangesloten organisaties betalen € 135,- 
Voor studenten tot dertig jaar is er een speciaal tarief van € 10,- (€ 35,- inclusief diner)
Bij annulering na 10 november bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 

Meer informatie?     

Neem contact op met het secretariaat VKMO-Katholiek Netwerk via info@katholieknetwerk.nl