Screenshot 2021-01-29 at 13.43.27

Extra nieuwsbrief februari 2024

Geachte relatie,

Na het verzenden van de vorige nieuwsbrief kwamen er een aantal reacties van aangesloten organisaties, die zich realiseerden dat het toch wel goed zou zijn geweest als hun evenement in de nieuwsbrief was opgenomen. Alle reden voor ons om er een extra nieuwsbrief uit te doen. Een nieuwsbrief met bezinnende en inspirerende activiteiten die tijdens de vasten plaats zullen vinden. Daar horen natuurlijk ook de in de vorige nieuwsbrief opgenomen activiteit van PAX voor Vrede en de oproep om met elkaar het synodaal gesprek opnieuw te voeren bij. Dat laatste zullen wij als VKMO-Katholiek Netwerk opnieuw gaan doen met de vertegenwoordigers van de bij ons aangesloten organisaties tijdens de Algemene Raad van 11 april.

Daarnaast natuurlijk ook een kijk- en luistertip en ten slotte nog iets voor in uw agenda: Op 13 juni organiseren Stichting Thomas More en het VKMO-Katholiek Netwerk in Museumpark Orientalis de eerste Katholiek denken doen dag. Een middag vol ontmoeting, stof tot nadenken en inspiratie. Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief, maar hou de middag alvast vrij!Graag tot ziens,

Carlien Geelkerken en Kitty Simons

Ps. Wilt u de nieuwsbrief doorsturen, dan kan dat door deze link te gebruiken: vkmo.nl/nieuwsbrief
Op deze pagina kunnen mensen zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.


*een aantal van u krijgt deze nieuwsbrief twee keer, er werkte een link niet en er miste een bericht*

Webinar 'Werken aan het nieuwe verbond'

De bal ligt bij ons!

Als ontwikkelingsorganisatie zien we bij Vastenactie dagelijks hoe de drang naar groei en ontwikkeling ten koste gaat van de meest kwetsbare mensen én van natuur en milieu. Dat raakt diep. We voelen ons daarin gesteund door paus Franciscus en zijn dringende oproepen tot actie. Wat we nodig hebben is een nieuw verbond tussen ons en de wereld waarin we leven!

Op 14 maart, van 15 uur tot 17 uur gaan we op zoek naar dat nieuwe verbond.

Landelijke inspiratiedag diaconie

Ik ben omdat wij zijn

Op zaterdag 9 maart 2024 organiseert Kansfonds, in samenwerking met Actioma, Huis van Dominicus en KRO-NCRV voor de zesde keer de Inspiratiedag voor mensen die zich vanuit diaconale overwegingen inzetten voor hun medemens. Het thema van deze dag is: ‘Ik ben omdat wij zijn’.

Avond van de martelaren

Bijzondere verhalen van moed en zelfgave

Op vrijdag 31 maart worden in de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam de mensen herdacht die het afgelopen jaar wereldwijd zijn gedood vanwege hun geloof in Christus. Aansluitend aan de Eucharistieviering om 19 uur wordt de kruisweg gebeden, afgewisseld met muziek en getuigenissen.

Bijzondere kruisweg op Goede Vrijdag

Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst RK Geestelijke Verzorging bij
het ministerie van Defensie organiseren op Goede Vrijdag in Roermond een Kruisweg voor militairen, veteranen en hun gezinnen.
Tijdens de Kruisweg worden relevante passages uit de Bijbel gekoppeld aan ervaringen van veteranen en hun thuisfront, hetgeen indrukwekkende verhalen oplevert.
Iedereen is welkom bij deze viering.

Luisteren en kijken

Podcast 'De Verwondering'

Beleef de veertigdagentijd met De verwondering! De komende zeven weken verschijnt iedere woensdag een podcast waarin Annemiek Schrijver je uitdaagt om uit de waan van de dag te stappen.

Webinar: Toegang tot de zorg

In de reeks webinars ‘Katholiek denken – katholiek doen’ vond opnieuw een dialoog plaats tussen twee professionals. Deze keer ging het gesprek tussen Petra Dassen, burgemeester van Kerkrade, en huisarts en emeritus hoogleraar gezondheidsverschillen Maria van den Muijsenbergh. Onderwerp van hun tweegesprek was het omvangrijke vraagstuk van de toegang tot de zorg. Het werd een mooi gesprek tussen twee bevlogen mensen. Een gesprek om over door te denken.

De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw

Pianist, componist en dirigent Reinbert de Leeuw (1938-2020) heeft zijn leven gewijd aan de moderne klassieke muziek. In 2016/17 waagt hij zich aan de Matthäus Passion.
Dit is een documentaire over het mysterie van muziek, de betovering en de bijzondere wisselwerking tussen Reinbert de Leeuw en jongere generaties musici. 'Als ik mij de rest van mijn leven alleen nog maar met de Matthäus Passion zou moeten bezighouden, zou ik dat zo doen', zegt Reinbert de Leeuw in deze documentaire uit 2016/17.
Voor liefhebbers van de Matthäus een prachtig inkijkje in de voorbereiding van een dirigent en de musici op de uitvoering van de passion. Zeven jaar oud inmiddels, maar nog steeds de moeite waard.


De Quote van de Maand


'

'De vastentijd, die vandaag begint, is een gelegenheid voor bekering en innerlijke vernieuwing. Doe dit door te luisteren naar het Woord van God, te zorgen voor broeders en zusters die onze hulp nodig hebben en te bidden, vooral voor vrede in onze wereld.'

.'

- Paus Franciscus - Aswoensdag 2024

Agenda

cropped-logo.png

7 november 2024

VKMO-Netwerkdag

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u een bericht voor in onze nieuwsbrief? Neem dat contact met ons op via info@katholieknetwerk.nl
facebook twitter linkedin 
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u deel uit maakt van het katholieke netwerk van het VKMO.
Uitschrijven |
info@katholieknetwerk.nl
Email Marketing Powered by MailPoet