Christelijk Sociaal Congres


  • Datum:

Vooruit kijken en omzien

Op woensdag 25 en donderdag 26 augustus vindt weer LIVE het Christelijk Sociaal Congres plaats op landgoed Zonheuvel in Doorn. Met Erik Borgman’ s voorjaarslezing als opmaat kiest het CSC voor 2021 volmondig als

congresthema RADICAAL INCLUSIEF. Want in het christelijk sociaal denken is inclusiviteit geen doel om na te streven, maar een uitgangspunt bij elk contact met anderen.

‘De samenleving bestaat uit wat wij zijn, niet uit wat wij willen zijn.’ Menselijke waardigheid ontleen je niet aan wat je bereikt hebt of verdiend. Respect voor je waardigheid ontvang je omdat je een uniek mens bent. Je kunt daarom niet tegen mensen zeggen: je moet eerst door deze hoepel springen voordat je respect verdient, of mee mag doen aan onze samenleving. Erik Borgman CSC Voorjaarsberaad 2021.

Talloze voorbeelden tonen aan dat dit wel is wat we doen. Om erbij te horen moet je in onze maatschappij van jongs af aan door vele hoepels springen: een hoge Cito-score, een sportief, slank en jong uiterlijk, een volbracht inburgeringsexamen, een actuele online presence, een CV zonder onverklaarde gaten.

Meer informatie en inschrijving: CSC