7 & 8 juli – VKMO: Inspiratiedagen


  • Datum:

Op 7 en 8 juli organiseert het VKMO de inspiratiedagen 2023. Het thema zal zijn: Katholieke identiteit in werken en leven.

We gaan met elkaar in gesprek, naar aanleiding van korte bijdragen van mensen uit ons of rondom ons netwerk en naar aanleiding van twee fragmenten uit een TV serie.

Natuurlijk is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten, al dan niet bij de afwas.

Een avond- en ochtendgebed en een liturgische viering maken deze dagen tot bezinningsdagen.

We starten op vrijdag om 16:00 en eindigen zaterdagmiddag na de lunch.

De bijeenkomst vindt plaats in de Abdij Marienkroon (bij Den Bosch) en de eigen bijdrage is € 150, dit is inclusief overnachting in een eenpersoons kamer met sanitair, maaltijden en consumpties.

U kunt zich opgeven via: info@katholieknetwerk.nl