24 juni – Sint Bonaventura Webinar Normatieve Professionaliteit


  • Datum:

Webinar Normatieve Professionaliteit  24 juni, 19.30-21.00

Onze serie webinars van dit schooljaar sluiten we af met een avond over professionele normativiteit. In beide voorgaande bijeenkomsten kwam naar voren dat het belangrijk is om te weten waar je zelf staat, wat je belangrijk vindt. Mede als basis voor de dialoog.
Daarom op 24 juni een webinar over normatieve professionaliteit. Van 19.30 – 21.00 uur.

Voor aanmeldingen, zie link.