Screenshot 2021-01-29 at 13.43.27

Nieuwsbrief Maart 2021

Geachte relatie,

Met deze nieuwsbrief willen wij ons brede netwerk van lidorganisaties en geïnteresseerden maandelijks op de hoogte houden van elkaars activiteiten en publicaties. Naast deze nieuwsberichten is het opnieuw een nieuwsbrief vol van inspiratie over katholiek sociaal denken en handelen:
  • Zo spraken wij deze maand voor ons Dubbel Interview met Piet Fortuin, voorzitter van het CNV, en Hermen van Dorp, directeur van Actioma. Wie zijn zij als persoon en als directeur? Op welke manier krijgt het katholiek sociaal denken zijn vorm in hun organisaties? En hoe kijken zij tegen regels aan?
  • Jean Wiertz, rector van het Sint Jans Lyceum in Den Bosch, vult de column 'Katholiek Doen.' Hij gaat in op de vraag hoe corona zijn middelbare school beïnvloed heeft. Niet alleen leerachterstanden zouden benadrukt moeten worden door de media, laat ook de positieve ontwikkelingen die leerlingen doormaken zien.
  • Marinus van den Berg, geestelijk verzorger in Rotterdam, stopte met zijn pensioen om weer aan de bedrand te zitten en daar te luisteren naar de verhalen van mensen die de door het coronavirus de dood in de ogen keken. Hoe pakken zij hun levens weer op en welke rol heeft Martinus daarbij?
Veel leesplezier en een hartelijke groet namens het VKMO-Katholiek Netwerk,

Carlien Geelkerken, Kitty Simons en Peter de Vries

Dubbel Interview

Piet Fortuin (voorzitter CNV) en Hermen van Dorp (directeur Actioma) over leiding geven, het aansturen van een waarden gedreven organisatie, het belang van regels én hun passies.
HermenPiet-1

Nieuwsberichten

Webinar

VKMO-WEBINAR: WAAR KOMT (VOLGENS U) ONZE MORAAL VANDAAN?

Twee prominenten reflecteren vanuit hun eigen traditie op deze vraag. Het eerste 'dialooggesprek' vindt plaats aanstaande dinsdag 2 maart met als sprekers mgr. Gerard de Korte en Dirk Verhofstadt.
26531073239_60771370ae_k

VEERTIGDAGENTIJD OP SCHOOL: LEREN ESSENTIËREN

Mark Buck (Verus): school is bij uitstek de plek waar je leert over jezelf, de ander en de wereld.
vastenactie

VASTENACTIE: WANDEL VOOR EEN ANDER

De Vastenactie is reeds gestart met een virtuele wandeltocht door Afrika. U kunt zich nog altijd aanmelden voor deze tocht. Gezamenlijk wordt een afstand van maar liefst 9200 kilometer bijeen gelopen!

Inspiratie

student-849828_1920

KATHOLIEK DOEN

Jean Wiertz, rector van het Sint Jans Lyceum in Den Bosch schetst wat corona met een middelbare school doet. Een column over leerachterstanden en het ontwikkelen van nieuwe talenten.
22-03-2020 Rotterdam
Marinus van den Berg
Foto: Guido Benschop

INSPIRERENDE PERSONEN

In de serie Inspirerende Personen lichten we mensen uit die op een bijzondere manier in het leven staan. Ditmaal Marinus van den Berg, geestelijk verzorger in Rotterdam. Luisteren werd zijn roeping.

De Quote van de Maand

"Things have a price and can be for sale,
but people have a dignity that is priceless.
"

- Paus Franciscus

Agenda

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u een bericht voor in onze nieuwsbrief? Neem dat contact met ons op via info@katholieknetwerk.nl
facebook twitter linkedin 
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u deel uit maakt van het katholieke netwerk van het VKMO.
Uitschrijven |
info@katholieknetwerk.nl
MailPoet