Screenshot 2021-01-29 at 13.43.27

Nieuwsbrief Zomer 2021

Geachte relatie,

Een zomerse editie van onze nieuwsbrief. Met nieuwsberichten van ons katholiek netwerk en boordevol katholieke inspiratie zoals:
 • Dubbel Interview:
  Ron Rijnbende (UnieNZV):
  "Onderwijs is essentieel om kinderen in ontwikkelingslanden een kans te bieden zich te ontwikkelen."

  Rick van der Woud (Mensen met een Missie):
  "Kom juist wél in opstand tegen je baas!"

 • Het Nederlandse bedevaartsoord Renkum:
  "Het bijzondere verhaal achter een Middeleeuws Mariabeeld dat jaarlijks enkele duizenden pelgrims doet laten afreizen naar deze Gelderse gemeente."

 • Ruud Penders vult de column 'Katholiek Doen.'
  "Beoordeel een ander op grond van zijn kunnen en niet op basis van het resultaat."
Veel leesplezier en een goede vakantie gewenst namens het VKMO-Katholiek Netwerk,

Carlien Geelkerken, Kitty Simons en Peter de Vries

Dubbel Interview

Ron Rijnbende (UnieNZV) en Rick van der Woud (Mensen met een Missie) over

'Betrokkenheid van werknemers is een goede pijler om af te lezen of een organisatie goed in elkaar steekt.'
rickron

Nieuwsberichten

1

KBO-PCOB: GOEDE THUISZORG MOET VANZELFSPREKEND WORDEN

Een deel van de senioren in Nederland krijgt geen, te weinig of inhoudelijk geen passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben.
the-leaves-1762371_1920

PAX: TIEN ONGEVRAAGDE ADVIEZEN AAN DE NIEUWE REGERING

Het wordt nu tijd dat Nederland weer oog heeft voor de rest van de wereld.
startup-594090_1920

VERUS: WAAROM WAARDENGEDREVEN BESTUREN BELANGRIJK EN LASTIG IS

De grootste worsteling is de spanning tussen wat jij graag wilt, je idealen en de dagelijkse praktijk.

Inspiratie

poverty-4561704_1920

KATHOLIEK DOEN

Ruud Penders (ProRail):

'Beoordeel ieder mens op grond van zijn kunnen en niet op basis van het resultaat'.
maria van renkum

LOKAAL KATHOLIEK VERHAAL:
RENKUM

Waar een Mariabeeldje afkomstig uit de Middeleeuwen ervoor zorgt dat er jaarlijks drommen pelgrims Renkum bezoeken.

De Quote van de Maand

"Moge de Heer de overledenen bij Hem verwelkomen en hun families troosten. Moge Hij steun bieden aan al diegenen die de mensen helpen die ernstige schade hebben geleden."

- Paus Franciscus tijdens het Angelusgebed n.a.v. de overstromingen in Nederland, België en Duitsland, 18 juli 2021.

Agenda

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u een bericht voor in onze nieuwsbrief? Neem dat contact met ons op via info@katholieknetwerk.nl
facebook twitter linkedin 
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u deel uit maakt van het katholieke netwerk van het VKMO.
Uitschrijven |
info@katholieknetwerk.nl
MailPoet